Nứt gót về đội em khỏi luôn nhé
Cả quá trình bôi thuốc bên em để có gót xinh -gót hồng đây ạ
Ai bị nứt gót mà chưa biết đến thuốc nhà em thì đúng là thiệt thòi hehe
Chịu khó chân đỏ 1 tí là gót xinh trong tầm chân haha.Đến mình bán thuốc nhìn thấy sướng