Tất cả sản phẩm mỹ phẩm trước khi đem ra lưu hành trên thị trường đều cần phải làm thủ tục xin giấy phép
đăng ký lưu hành mỹ phẩm
của Bộ Y tế tại nơi sản xuất.

I. Các tài liệu và thông tin cần thiết cho việc công bố mỹ phẩm:

- Bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh của công ty phân phối sản phẩm Mỹ phẩm tại Việt Nam.

- Nhãn sản phẩm.

- Bản ghi công thức thành phần mỹ phẩm; ghi đầy đủ thành phần cấu tạo, hàm lượng, tỷ lệ % của từng thành phần, kèm theo công dụng và tên sản phẩm ghi theo danh mục.

- Giấy ủy quyền tại nơi sản xuất.

- Giấy lưu hành tự do có hợp pháp hóa lãnh sự.II. Các công việc chúng tôi tiến hành bao gồm:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về
thủ tục công bố mỹ phẩm
và các vấn đề liên quan khác.

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo mẫu quy định;

- Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc qua tài liệu khách hàng cung cấp.

- Đại diện cho khách hàng dịch thuật và công chứng các giấy tờ có liên quan đến Hồ sơ Công bố tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm.

- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ,công ty sẽ tiến hành soạn
thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm
cho khách hàng theo đúng quy định của nhà nước

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cục quản lý Dược – Bộ Y tế

- Theo dõi quá trình hoàn thành thủ tục và thông báo kết quả lại cho khách hàng;

- Đại diện nhận giấy chứng nhận
thủ tục công bố mỹ phẩm
và bàn giao lại cho khách hàng.