Ai có nhu cầu tập thử gym cùng huấn luyện viên, yoga giáo viên Ấn Độ, tham gia vào các lớp học nhảy vui Zumba, Let's dance, lớp body Pump, body combat. Sử dụng dịch vụ xông hơi, xông khô tại Elite Fitness thì liên hệ với bạn mình 0974 682 841. Tất cả đều free nhé.