Em có 2 thẻ tập 36 buổi tập các môn ( trừ gym) của Nhất Dáng Nhì Da, do không cần dùng nên em muốn bán lại. 650k/ 1 thẻ
Ai có nhu cầu lh em qua số 0905778533 ( sms vì em còn đi học), em ở bành văn trân tân bình.

[img][/img]