Mình cần thanh lý thẻ tập Curves, hạn sử dụng đến tháng 7/2016, tập được các phòng tập của Curves. Mẹ nào nhiệt tình thì lấy để có dáng đẹp nhé.