Giá gốc 350k. Thanh lí 200k. SMS 0928959359 (mình không nhận điện thoại) để đc tư vấn và giao hàng. Mình ở BRVT. Nhấp vào để xem ảnh