Mình được tặng 3 gói tẩy da chết ở chân nhưng không có nhu cầu sử dụng nên thanh lý lại.
HSD tới 25/9/2016

Thông tin tham khảo tại web và fb của sp: https://www.facebook.com/footcare.vn