Mình muốn thanh lý 1hop phấn nước iope c21 và kèm theo lõi. Mình mới mùa tại không hop màu.minh muon thanh ly lai gia 700