Em được tặng nhưng ko dùng.
Hai lọ 25ml Softener và Emulsion.
Em để lại 350k

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1415043098717714&set=a.138855569469 9788.1073741826.100006361120476&type=1&theater
http://www.shopatkorea.com/servlet/the-219/IOPE-Plant-Stem-Cell/Detail