Mình đã thanh lý được máy, nhờ MOD đóng dùm topic. Thanks