Máy chạy bộ trên không mới 98% mới sử dụng 3 lần do nhà chật, có con nhỏ sử dụng con hay lại vịn muốn leo lên chạy cùng nên rất bất tiện, em muốn bán lại ai có nhu cầu mua giúp em với ạ!!!