mọi người ơi mình có lọ kêm trang điểm thorakao mầu số 2 ai có nhu cầu mình thanh lý cho nhé 0973611626 mình ở mình khai gần cầu mai động