Cần bán lại 6 cây kềm cắt da inox của Kềm Nghĩa D - 04, Jaw 14
giá 1 cây kềm là 110 000d.
Nay bán lại cho bạn nào co nhu cầu 6 cây : 500 000d.
Liên Hệ số điện thoại : 0934170344 - Yến