- dầu thơm shiseido ( 50ml) : 700,000k
- dầu thơm chatte - la rive (90ml): 1,000,000k - có bao bì hộp full "new"
- dầu thơm victoria's secret gorgeous: (100ml) : 850,000k
- dầu thơm rock'n dreams (50ml) : 600,000k - có bao bì hộp full "new"
- dầu thơm chalou vaporisateur (50ml) : 550,000k - có bao bì hộp full "new"
- dầu thơm nam cabana la rive (90ml) : 700,000k - có bao bì hộp full "new"
- dầu thơm nam zirn ikon (75ml) : 850,000k - có bao bì hộp full "new"
kem dưỡng da cady baby (200ml) : 350,000k màu hồng ---> victoria;s secret
kem dưỡng da gilded glow (200ml): 350,000 màu vàng ---> victoria;s secret


liên hệ hồng 0908869140