Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe WhiteLotus là sản phẩm của Công ty bảo hiểm hàng không Việt Nam trực thuộc Tổng công ty Hàng Không Việt Nam.
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe WhiteLotus mang lại những lợi ích chính như sau:

1. Bảo hiểm 24/24 từ ốm đau, bệnh tật đến thai sản.
2. Độ tuổi bảo hiểm từ 1 tới 60 tuổi. Có thể tới 65 tuổi nếu tái tục trong vòng 5 năm.
3. Bảo hiểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
4. Cung cấp các dịch vụ bảo lãnh viện phí tại cắc bệnh viện lớn nhất Việt Nam với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sỹ lành nghề trong hệ thống bảo lãnh của Bảo hiểm VNI.
5. Chấp nhận thanh toán điều trị tại bất kỳ bệnh viện, phòng khám được phép hành nghề hợp pháp.
6. Không cần khám sức khỏe trước khi tham gia bảo hiểm.
7. Được bảo hiểm ngay khi khách hàng đóng phí.