Xin chào, hiện mình muốn pass lại cây Louboutin mua trực tiếp từ store bên Mỹ. Mới 99% do mình chỉ mở nắp test thử màu son.
Mã màu son : 80 520 02 X140.
Bạn nào có thiện ý liên hệ mình nhé.

Cảm ơn đã xem tin.