Cả nhà ơi cho mình hỏi chút, mình thấy màu son dạ thái khá đẹp, nhưng không biết có bị mất màu không ạ? ai đã dùng rồi cho mình xin ý kiến với. Mình muốn mua màu cam.