Gói Triệt lông vĩnh viễn với công nghệ máy Nanolight 4G: một thế hệ máy mang công nghệ đột phá trong lĩnh vực làm đẹp: an toàn hơn, hiệu quả hơn, cảm giác dễ chịu hơn, thời gian phục hồi nhanh hơn gồm 8 buổi tại các vùng có giá:

- ½ chân: 7.000.000 đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 1.075.000 đ/1 buổi
- Cả chân: 11.000.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 1.575.000 đ/1 buổi
- ½ tay: 5.000.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 825.000 đ/1 buổi
- Cả tay: 8.000.000 đ(giá chuẩn )Giá lẻ: 1.200.000 đ/1 buổi
- ½ Lưng: 7.000.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 1.075.000 đ/1 buổi
- Cả lưng: 11.000.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 1.575.000 đ/1 buổi
- Vùng bikini: 6.000.000 đ(giá chuẩn )Giá lẻ: 950.000 đ/1 buổi
- Nách: 4.500.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 763.000 đ/1 buổi
- Mép: 3.000.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 575.000 đ/1 buổi
- Toàn mặt: 8.000.000đ(giá chuẩn ) Giá lẻ: 1.200.000 đ/1 buổi
- ½ mặt: 5.000.000 đ(giá chuẩn )Giá lẻ: 825.000 đ/1 buổi.
- Toàn thân: 30.000.000đ Giá lẻ: 3.950.000đ/1 buổi
• Giảm 80% giá trị 1 buổi đầu tiên cho 1 trong các vùng cơ thể
• Giảm 30% 7 buổi liệu trình còn lại cho1 trong các vùng cơ thể
Hãy gọi ngay cho chúng tôi: Miss Kath : 09.666.95.369.2012-06-13_160239.jpg