lưu ý với mọi người các website online như nhommua, hot deal, liên kết với các salon tóc bán phiếu giảm giá nhưng có điều khoản yêu cầu" khách hàng đến phải đặc chỗ trước" đó là để họ chuẩn bị thợ mới học việc và hóa chất dỏm đó làm xong tóc bị hư xơ xác, chia sẻ cho các mẹ biết để mà khỏi phải tiền mất tật mang