Mình nhờ chị mình bên US gửi một số món skincare. Đây là một số món gửi dư, mình muốn thanh lý lại
- srm Neutrogena oil free acne wash 269ml 200k
-acne.org cleanser 472ml 460k
-acne.org mois 236ml exp 8/18 mình pass nhanh 150k
Mình có thể ship nếu thuận tiện.