Tình trạng: Đang bán nhé mọi người
Chương trình khuyến mãi từ ngày 28/08-2/9 giảm 10% cho sản phẩm Nutra luxe lash MD
Số lượng sản phẩm áp dụng trong chương trình là 200 sp​
Sản phẩm mọc mi đã thay đổi bao bì mới đẹp hơn nhé mọi người
https://www.facebook.com/myphamthiennhienshop