mình mới mua lộ nước hoa này tuần trước, hôm qua lại mua mới mua thêm 1 em nũa, nên để lại em này mình mua tại "http://f24.com.vn/my-pham-nuoc-hoa/nuoc-hoa-vince-camuto-100ml-5.html" mẹ nào có nhu cầu thật sự nhắn cho mình, mình sẽ nhắn lại ngay, mình online thường xuyên, mình ở Hà Nội