Đợt này về quê ăn Tết em có xách về 5 em Chanel No.5 by Chanel. 3.4 oz (100.55 ml) Eau De Parfum. Em sẽ để em nó đi với giá 2M/em. Brand new sealed in box. No fake.

Liên hệ: 01236273868

Dưới đây là ảnh em nó.