Mình cần nhượng lại thẻ tập California Centuryon (loại thẻ cao cấp hơn California Fitness and Yoga), hạng Altus. Tập được tất cả các bài tập và lớp học trong trung tâm California Centuryon, trừ bơi. Bao gồm Group X, Gym, PTX, Zumba, Yoga, xông hơi... được cung cấp 1 cặp khăn lau mỗi lần đi tập. Trang thiết bị và dụng cụ, môi trường xịn hơn California fitness and Yoga rất nhiều.Thẻ mình mới đăng ký ngày 17/10, thời hạn 18 tháng, giá mình mua là 12 triệu, mình để lại giá 10tr - 17 tháng. Ai cần thì gọi điện thoại cho mình nhé. sdt 0398410895.