Vợ chồng mình cần nhượng lại 1 thẻ Gym và 1 thẻ Yoga, thời hạn đến ngày 25/3/2015 (ngoài ra được cộng thêm 10 ngày do nghỉ Tết).
Thẻ Gym là 3 tháng nên bạn nào dùng sau này có thể bảo lưu.

Bạn nào có nhu cầu liên hệ nhé, mua lẻ hoặc cả 2 đều ok (Ngọc 0973602555, 0969696456). Giá cả thương lượng rất hữu nghị