TUẦN LỄ ABBOTT TẠI www.tavasua.vn. Cùng truy cập website để biết giá thực của sữa mà bạn hay mua, đồng thời nhận chương trình trợ giá cho các sản phẩm của hãng Abbott