''Đừng lo lắng về #Neem mà #Neem... vẫn còn yêu ta
Càng xa lánh, càng trống vắng... tim cứ đau và nhớ lắm... ''
90k/ đắp thả ga, ngại gì không thử????? ahihi