http://chonhangre.com/team.php?id=WRMzc3Ng==
- Mũ trùm đầu chống thấm dùng khi hấp dầu hoặc khi tắm rất tiện lợi
- Gọn nhẹ tiện dụng giá rẻ.
- Mỗi khách hàng có thể mua nhiều sản phẩm.
- Giao hàng miễn phí khi mua từ 8 sản phẩm hoặc mua cùng các sản phẩm khác đủ điều kiện giao hàng.

Mua ngay tại: http://chonhangre.com/team.php?id=WRMzc3Ng==