Đây nhé tomatox rất nổi tiếng của tonymoly nhé giá gốc của hiếu paris bán là 235k nhưng mình bán lại 190k thôi nhé. Còn mới tinh chưa dùng 1 lần nào nhé.