MIN PUPU SHOP LÀ ĐẠI LÍ MINI CỦA HÃNG MĨ PHẨM FRESHOP TẠI HÀ NỘI. MĨ PHẨM HANDMADE TRÊN THỊ TRƯỜNG NGÀY NAY RẤT NHIỀU, NHƯNG KHÔNG PHẢI Ở ĐÂU CŨNG TỐT VÀ HIỆU QUẢ. NHƯNG Ở MIN PIPI SHOP CÁC BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHỮNG LOẠI MĨ PHẨM TỐT NHẤT, AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ NHẤT MÀ GIÁ CẢ LẠI PHÙ HỢP.
Tất cả có trong www.facebook.com/minpupushop