em đắp mặt nạ trứng mỗi lấn dùng rất ít , còn dư lại rất nhiều để tủ lạnh dùng cho lần sau được không các chị , các chị tư vấn giúp em