xin chào các mẹ...
xin cho con hỏi...con muốn học nghề : làm và sản xuất ra lông mi giả...
các mẹ nào biết chồ dạy nghề này thì chỉ con nhé
nick yh con nè : matech_baby
cám ớn các mẹ