http://chonhangre.com/team.php?id=853
- Lăn khử mùi AVON Imari hương hoa phương Đông nồng nàng.
- Dạng dăn nước tiện dụng.