Chào ! mình đã lập gia đình, và có 1 pé, sau khi sanh, da mình đã xấu và nhăn đi, không biết nên làm cách nào để trở lại như ban đầu. Nên cần dùng sản phẩm gì đây?