Nhà em cung cấp lá tắm gội và thuốc phòng hậu sản cho phụ nữ sau sinh của người Mường Kim Bôi.
Lh: 0972927461
https://m.facebook.com/Ch%C3%A8-V%E1...3350059882268/