Em dang can thanh li gap 8 hop kem trang da ban ngay Maldala voi gia 1500k+ fs. Gia tt la 1900. Chi nao qtam thi ll voi e theo sdt 0983619856. Em cam on!