Chào buổi sáng! Hãy khiến cho ngày hôm nay trở lên thật tuyệt vời.