Mình đang sử dụng và bán kem ốc sên hàn quốc. Ai có nhu cầu liên hệ sdt 0782467426 để được tư vấn nhiệt tình cách chăm sóc d, cũng như cách sử dụng kem.