Chưa từng biết về mỹ phẩm. Nhưng biết rồi thì thích lun em này. Xài siêu thích. Hk bí da như những loại khác.