hair salon tường nguyên 192 phố hạ đình thanh xuân hà nội ( 0974086579 ) gủi đến chị em một số mẫu tóc xoăn máy
Hình0165.jpg hình0166.jpg Hình0169.jpg
sau khi làm xong ở hair salon tường nguyên về nhà chị em không cần sấy tạo kiểu mà vẫn đẹp