Gói thuốc rởm...có 50k mà chữa khỏi được bệnh tiểu đường thì thôi e cũng đến lạy các thánh
E đây có cái trĩ ngoại suốt ngày hành e thế mà cả chục tr tiền thuốc thang đỗ vào cái đó thôi rồi mà có khỏi đâu.:
Tốt nhất muốn sống lâu thì tốt nhất là nên check hàng trc xem nguồn gốc xuất xứ thế nào
Còn muốn sống trường sinh thì cứ nên đội vk lên đầu...là bất lão...