Đang có chương trình khuyến mãi giảm giá nội soi cho các bác nào có nhu cầu này. e nghe nói khuyến mại đến tháng 11-12 j đấy thôi. Mọi người ai có dấu hiệu thì đi khám luôn đi nhé kẻo đến lúc bệnh rồi lại khó chữa