:-) Bột thuốc bắc tắm trắng thành phần tự nhiên
:-) Tắm là trắng thật không trắng ảo, không bị hồi da, không bị bắt nắng
SDT; 0966 827 857