Vợ mình có đăng ký member Gold từ 13/11/2017 ( 20 tháng + 6 buổi PT). Nhưng vì lý do có thai ngoài ý muốn nên không thể tiêp tục tập nữa.
Member còn 18 tháng ( vì đã tập được 2 tháng thì phải nghỉ thai sản)
Liên hệ : 0981.58.11.97 ( gặp Trí) - để cải thiện sức khoẻ tốt hơn