Bà xã được tặng nhiều nước hoa, dư ra set này nên thanh lý.
Check thấy giá trên mạng tầm 3 củ, thanh lý 2 củ. Hàng Fake đền gấp 2.