mình tên là vân . nhs làm việc tại bv fụ sản hp mình nhận tắm bé va chăm sóc em bé non tháng fát hiện vàng da sớm cho cấc bé tại nhà . chăm sóc vết mổ nhiễm trùng tại nhà . đặt thuốc fụ khoa tại nhà cho cấc mẹ . tiêm truyền tĩnh mạch và thực hiện các y lệnh của bác sĩ tại nhà . các mẹ nào có nhu ccầu liên hệ với mình nhé . sdt của mình hệ với mình nhé . 01229594888