có chị em nào làm theo cách này chưa ạ reviu em cái