- Đối với bạn sức khỏe là quan trọng nhất?
- Bạn đang thấy sức khỏe mình xuống dốc?
- Bạn mong muốn luyện tập thể dục tại nhà với huấn luyện viên cá nhân với chi phí thấp?
- Bạn mong muốn luyện tập yoga truyền thống?
- Bạn muốn trải nghiệm việc luyện tập yoga tại nhà với huấn luyện viên cá nhân qua skype?

* Giới thiệu dịch vụ "LUYỆN TẬP YOGA CÁ NHÂN ONLINE"
- Huấn luyện viên: Đoàn Phương Thảo (Nữ), chứng chỉ huấn luyện viên yoga tại Ấn Độ (xem file đính kèm), 4 năm kinh nghiệm huấn luyện yoga cá nhân tại nhà.
- Thời gian học: theo thỏa thuận
- Học phí: 100 USD/ tháng (12 giờ_3 buổi/tuần, 1h/ buổi) hoặc 10 USD/ giờ
- Liên Hệ: Skype: mayadoan, email :thaodoan26@yahoo.com
Vui lòng liên hệ để biết thêm mọi chi tiết.

Note: Để giúp các bạn có trải nghiệm trước khi quyết định luyện tập, mình sẽ huấn luyện miễn phí 1 tuần (3 giờ) cho 5 bạn liên hệ và đăng ký với mình sớm nhất.