Dạy Massage tẩm quất theo phương pháp y học cổ truyền Việt Nam.

Tôi là Cường, 32t KN làm việc 6 năm tại Hà Nội, nhận dạy Massage tẩm quất cho các cá nhân, trung tâm, cửa hàng & salon có nhu cầu. Học viên sẽ được học từ cơ bản đến nâng cao. Kết thúc khóa học có thể thành thạo mọi kĩ năng chuyên môn cao nhất của Massage tẩm quất hiện nay. Thời gian học: 7-12 buổi/khoá. Tay nghề được KHẲNG ĐỊNH: Dạy thử 1-3 buổi đầu (Miễn phí 100%).

Quý vị quan tâm, xin vui lòng liên hệ: Mr. Cường - 01279989817 / E-mail: hn186398@gmail.com