Chuyên phân phối mỹ phẩm nhập khẩu chính hãng toàn quốc White doctor và hàng nhau thai cừu, sữa ong chúa Lanoperl, ribirth, lifespring, Mt retour.
www.white doctors.com.vn
www.lanopearrl.com.vn
Hotnine: Mis Hường 0987 517 888